Skype Me™!

You are not connected. Please login or register

GIÚP VIỆC NHÀ , LAU NHÀ THEO GIỜ .
Điểm trung bình: 8 /10 (222 lượt đánh giá )

GIÚP VIỆC NHÀ , LAU NHÀ THEO GIỜ .

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1default GIÚP VIỆC NHÀ , LAU NHÀ THEO GIỜ . on Mon Jun 05, 2017 9:33 pm

thang1995

avatar
Active member
Active member
Xut phát t nhu cu cấp thiết ca khách hàng, đc bit là trong dp tết Nguyên Đán luôn cn người giúp vic dn dp nhà ca trong dp cui năm.
 
Là mt công ty chuyên cung ng người giúp vic ăn li và giúp vic theo gi, theo ngày, theo tháng. Chúng tôi đã thc s thu hiu nhng khó khăn khan hiếm người lao đng trong dp tết chúng tôgiupviectot.com tiếp tc cung cp dch các dch v cho các gia đình, doanh nghip, cơ quan, bán hàng tết, và tt c các ngày trong tun như :
     
        ·Giúp việc tết theo giờ

        ·Giúp vic gia đình theo gi

       ·Giúp việc đột xuất theo giờ

   
Công ty giupviectot.com chúng tôi đm bo k năng người giúp vic
 
Bn d dàng la chn gói dch v mà mình thy phù hp vi tình hình c th ca gia đình mà chi phí vô cùng phi chăng.
L
i ích ca dch v giupviecngoinhaxanh.com mang li cho bn Không gây nh hưởng đến sinh hot gia đình Không phi qun lý người giúp vic: Người giúp vic là nhân viên ca Công ty, chu s qun lý và chp hành ni quy ca Công ty
Khách hàng không cn lo lng v vic qun lý nhân viên.
– An tâm không s xy ra các vn đ liên quan đến hng hóc, mt tài sn. Chúng tôi chu trách nhim toàn b hoc mt phn tài sn b mt cp ( do người lao đng), (tùy theo mc đ quy đnh trong hp đng)
– Chi phí hp lý: Bn ch phi tr tin cho s gi, s ngày, tháng làm vic thc tế ca nhân viên
– Thi gian dn dp linh hot: Bn có th la chn thi gian phù hp vi tình hình c th ca gia đình. Hoc chúng tôi s kho sát tình hình thc tếđđưa ra khong thi gian thích hp
.–Được quyn đi người nếu bn không va ý (đi không quá 2 người)
– Người giúp vic có lý lch nhân thân rõ ràng, có sđm bo ca người thân và công ty.
– Luôn có người giúp vic n đnh trong sut thi gian hp đng (vì nếu nhân viên này ngh chúng tôi sđiu ngay nhân viên khác đến phc v bn) Bn không phi thc hin các nghĩa vđi vi người giúp vic nhưđóng bo him y tế, bo him xã hicho người giúp vic vì chúng tôi đã thc hin nhim v này.
 
Các công vic chuyên môn:
– Đi ch, la chn thc phm, nu ăn, ra bát.
– Nu ăn các món cơ bn đm bo v sinh theo thc đơn ca gia đình
– Dn dp v sinh phòng khách, phòng ng, toilet, sân thượng, cu thang
– Git là, treo gp qun áo
– Lau, dn dp, v sinh nhà ca sch s
– Cm hoa, pha trà, đón tiếp khách
– Trông nom nhà ca
– Các công vic theo yêu cu khác ca khách hàng
 
Chung tôi cam kết đưa ra nhng dch v tt nht đ được nhìn thy s hài lòng ca khách hàng.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum